TOP
Quiosc de cala Saona. Arxiu

Adverteixen a polítics i tècnics del Consell de les conseqüències legals de la “paralització” del concurs de quioscos

Set de les vuit empreses més ben valorades en el concurs de quioscos de platja de Formentera han advertit que la “paralització de facto sense cap justificació” d’aquest procés administratiu pot repercutir en responsabilitats civils i penals per al president i consellers de l’equip de Govern insular així com per als integrants de la mesa de contractació.
Així ho ha exposat l’assessor legal dels interessats, l’advocat i catedràtic de Dret Administratiu, Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, en una carta registrada al Consell de Formentera en què recorda que “aquesta incomprensible situació està generant un greu perjudici econòmic a les empreses les ofertes de les quals van quedar classificades en primer lloc i a les quals se’ls està impedint explotar els quioscos, terrasses i banys de les platges”.

Convocar un nou concurs seria “prevaricació”
El document també fa referència a la possibilitat, exposada des del Consell, de desistir del concurs de quioscos actual i convocar-ne un de nou, assenyalant que aquesta “decisió (…) frustraria totalment les empreses vencedores a l’expedient de licitació iniciat a finals de 2021”, quan es publicà en el butlletí oficial la convocatòria. Sobre aquest escenari, el lletrat de les empreses argumenta que “tot i que aquesta maniobra pugui tenir un partidari clar, mogut per interessos polítics en el millor dels casos, ens sembla convenient recordar a tots els intervinents en aquest expedient de contractació les responsabilitats a què es poden enfrontar” i cita: “A primera vista, la prevaricació en què s’estaria incorrent sembla evident davant de la incomprensible paralització de l’expedient de contractació. Des que a mitjan 2022 les empreses classificades en primer lloc van presentar la documentació perquè es procedís a l’adjudicació, no s’ha adoptat aquest acord i tampoc se’ls ha requerit perquè l’esmenin aquesta”. En aquest sentit, el jurista recorda que, segons la clàusula 18.2) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, “l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels quinze dies hàbils següents a la recepció de la documentació”.
Paral·lelament, els empresaris de les ofertes més ben valorades per la mesa de contractació es mostren “conscients del caràcter arbitrari de la seva conducta [en referència a l’administració insular] i la injustícia que s’està produint, i la seva omissió és equivalent a la denegació de l’adjudicació dels lots que estem tractant”.

Uns combinats, a l’espera de ser servits, a la barra del quiosc Lucky, la temporada de 2022.

 

Responsabilitat de l’equip de Govern o de la mesa de contractació
Així mateix, la carta recorda que el mateix grup d’empresaris presentà davant del Consell un escrit d’al·legacions en què sol·licitava informació sobre l’estat del concurs i apunta que la resposta de la institució insular “serà determinant per aclarir qui és el responsable de la paralització denunciada i si aquesta es deu a la passivitat de la mesa de contractació, que encara no hauria classificat la documentació presentada a mitjan 2022, o és atribuïble a la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera com a òrgan de contractació, que es nega a adjudicar els contractes”.
A més, la carta adverteix que “la investigació penal que es pugui iniciar pròximament arran d’aquests fets ens permetrà conèixer i depurar les responsabilitats per altres delictes que es puguin cometre i que de moment no se saben. En aquest punt, hem de recordar la responsabilitat civil derivada dels delictes a què es poden enfrontar els implicats”.
Finalment, el document fa referència a la indemnització econòmica que els afectats per aquesta situació podrien reclamar a la institució insular: “Ens sembla oportú advertir sobre les reclamacions que es podran formular davant del Consell Insular de Formentera tant pel retard en la resolució d’aquest expedient de contractació com per la seva frustració en cas que finalment es produeixi el desistiment o la renúncia a la qual ens referim. A més, no es pot ignorar que aquesta decisió pot afectar la resta dels lots on s’ha formalitzat el contracte, de manera que se n’impedirà l’execució amb l’obligació d’indemnització que això generarà (tant del dany emergent com del lucre cessant)”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES