TOP
El nou web s’ha creat per facilitar les gestions a la població i oferir informació

Nou web per agilitzar els tràmits en relació amb la covid

El Servei de Salut ha posat en marxa un nou portal web, covid.ibsalut.es, que permetrà agilitzar totes les tramitacions ciutadanes relatives a la covid.

El nou portal permet accedir als consells de salut sobre la covid, demanar cita per fer una prova diagnòstica i fins i tot tramitar la baixa laboral en cas de ser positiu.

El web es basa en quatre ítems en relació amb la situació de la persona:
-Si té símptomes compatibles amb la COVID-19.
-Si té una prova diagnòstica amb resultat positiu.
-Si ha estat en contacte amb una persona amb COVID-19 i no té símptomes.
-Si té una prova diagnòstica amb resultat negatiu.

Segons la situació, la persona rebrà en tots els casos els consells de salut corresponents. A més, possibilitarà demanar una prova diagnòstica en el dia i lloc triats, i, en cas que la prova sigui positiva, podrà enviar un missatge a tots els possibles contactes estrets perquè també demanin cita per fer-se la prova diagnòstica.

En cas de tenir la consideració de persona vulnerable, la persona afectada podrà sol·licitar que un professional sanitari, via telefònica, li faci un seguiment i n’avaluï la situació clínica.

En el supòsit que el resultat de la prova diagnòstica sigui positiu, la persona interessada podrà demanar directament la baixa laboral i rebrà un correu electrònic amb el justificant sanitari per presentar a l’empresa.

Aquest web se suma a les diferents eines que ha posat en marxa Salut al llarg de la pandèmia per facilitar les gestions a la població i oferir informació. Algunes d’aquestes eines, a més del nou web de gestió, són BITCita per obtenir cita per vacunar-se, el web per obtenir el certificat covid, o el visor covid.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES